Saturday, August 14, 2010

Haiku sa MPs 10 - Kawayan

Oh, mga siit
Nakayakap sa langit,
Nang may pagkasi.

No comments:

Post a Comment

ShareThis!