Sunday, July 12, 2009

Ang Simula

Ang Simula

Isang dalagang maraming lihim: tanging ang kalangitan lamang ang makapagsasalaysay ng kanyang tunay na mga mithiin. Siya ay nasa iyong paligid lamang: isa sa mga katabi mo sa jeepney habang ika’y pauwi, isa sa mga nakaupo roon sa burgis na kapihan, isang dilag na nakakasalubong na may librong tangan, o maaring kilala mo na siya, maaring hindi pa. Ngunit kilala ka niya.
May lihim si Cassandra at ang kanyang mga mata: hindi natin mababatid sapagkat sila lamang ang nakakakita. Sa bawat luha niya na pumapatak, dala man ito ng hinagpis o ng halakhak, ito ay nakatala sa kanyang munting aklat. Dito niya isinusulat ang kanyang mga nasasaksi, pati na rin ang mga sabi-sabi. Ngunit hindi ito para ipagkalat, ngunit para sa kakaibang mundo ang mga mambabasa ay mamulat.
Ang mga susunod pa ay mga sipat sa kanyang bungo at mga tinatakbo ng kanyang pulso.
Siya si Cassandra: hindi lamang puro mungkahi, hindi lamang mga salitang pangsawi. . .isang alamat na sa inyong mga mata ay mumulat.


No comments:

Post a Comment

ShareThis!