Friday, October 1, 2010

Pusang Kalye

Pusang Kalye

Dal’wang pusa sa lansangan,
Naroon sapagkat walang tahanan:
Ni walang mapagtaguan kapag umuulan,
Ni walang pansangga pag nasagasaan.

Dal’wang pusa sa lansangan,
Doon na rin ang pook ng lambingan,
Sapagkat wala namang mapuntahan:
Kahit maging tampok sa usap-usapan.

Dal’wang pusa sa lansangan,
Mayroon ba kayang masisilungan?
Palaging rito na lamang ang tagpuan,
Dal’wang pusang walang tahanan.

No comments:

Post a Comment

ShareThis!