Friday, October 1, 2010

Sa Kasalan (tulang pambata)

Sa Kasalan

Bakit kaya kailangan pa,
Magbihis nang ganito ka-gara,
Sa kainan lang naman pupunta,
Sobra-sobra kung pumustura.

Kwelyo ko sa leeg ay makati,
Pati likod ko’y nangingiri,
Puno ng pawis aking mga paa,
Dahil magsapatos ay kailangan pa.

Ako’y nakaupo sa initan,
Habang nakasilip sa kasalan
Si Inay nama’y humihikbi,
Si Itay nama’y nakangiwi.Ano’ng oras kaya kami uuwi?

No comments:

Post a Comment

ShareThis!